Przedszkole Niepubliczne
im Ks. Bronisława Markiewicza w Warszawie

Grudzień w przedszkolu

6.XII.- wyjazd do Otrębus na widowisko edukacyjne zespołu Mazowsze – ,, Piękna nasza Polska
28 listopada 2021

AKTUALNOŚCI